W procesie coachingu biznesowego zazwyczaj zaangażowane są trzy strony: coach, klient (pracownik), organizacja (zwana często sponsorem). Należy dodać, że czasami i w tym obszarze występuje li tylko relacja coach-coachee bowiem tzw. sponsor jest jednocześnie klientem coachingu. Cele ustala organizacja (w porozumieniu z pracownikiem!). Po zakończeniu procesu, coach przedstawia sprawozdanie tzw. sponsorowi, niemniej tajemnica sesji jest bezwzględnie zachowana!

 

Przykładowe zagadnienia związane z business coachingiem:

 • przegląd i bilans kompetencji pracownika
 • budowa świadomości zawodowej, wytyczanie kierunków rozwoju zawodowego
 • rozwój kompetencji na danym stanowisku
 • uświadamianie zasobów własnych pracownika
 • przygotowanie emocjonalne do podjęcia nowych wyzwań/zamknięcia danego etapu kariery
 • praca z emocjami po utracie pracy
 • przegląd dotychczasowych osiągnięć
 • wyznaczanie celów i ich realizacja w określonym czasie

 

Zapraszam do współpracy wszystkie organizacje mające na uwadze dobro swoich pracowników. To właśnie oni decydują o sile Państwa firmy.

Pierwsza sesja całkowicie gratis. Istnieje możliwość przeprowadzenia sesji za pośrednictwem Skype’a.

 

 

 

Jak sama nazwa wskazuje ten rodzaj coachingu skupia się na tematach życiowych. Pomaga w uporządkowaniu swojego życia, zachęca do refleksji nad nim, inspiruje, poszerza samoświadomość.

 

Przykładowe zagadnienia na life coaching:

 • poszukiwanie sensu życia
 • wybór drogi życiowej
 • odnajdywanie radości w życiu
 • lepsze organizowanie codziennego życia
 • radzenie sobie ze stresorami typu rozwód, zmiana pracy
 • prowadzenie zdrowego trybu życia (zdrowie, dieta, uroda)
 • rozwój osobisty
 • kwestie związane z szeroko pojętą komunikacją interpersonalną (relacje intymne par, problemy rodzinne, dla osób nieradzących sobie z dziećmi, z nastolatkami)
 • budowanie związku, założenie rodziny
 • wyznaczanie celów i ich realizacja w określonym czasie
 • przegląd własnych przekonań i sądów

 

Z indywidualnych sesji life coachingowych korzystają zarówno uczniowie szkół średnich jak i emeryci. Ludzie na wysokich stanowiskach ale także bezrobotni. Sportowcy oraz ludzie oszczędnie gospodarujący zasobami energii własnej Nie ma grup uprzywilejowanych. Zapraszam tych, którzy chcą się przyjrzeć własnemu życiu i drodze, którą w nim obrali.

 

Pierwsza sesja całkowicie gratis. Istnieje możliwość przeprowadzenia sesji za pośrednictwem Skype’a.