W procesie coachingu biznesowego zazwyczaj zaangażowane są trzy strony: coach, klient (pracownik), organizacja (zwana często sponsorem). Należy dodać, że czasami i w tym obszarze występuje li tylko relacja coach-coachee bowiem tzw. sponsor jest jednocześnie klientem coachingu. Cele ustala organizacja (w porozumieniu z pracownikiem!). Po zakończeniu procesu, coach przedstawia sprawozdanie tzw. sponsorowi, niemniej tajemnica sesji jest bezwzględnie zachowana!

 

Przykładowe zagadnienia związane z business coachingiem:

  • przegląd i bilans kompetencji pracownika
  • budowa świadomości zawodowej, wytyczanie kierunków rozwoju zawodowego
  • rozwój kompetencji na danym stanowisku
  • uświadamianie zasobów własnych pracownika
  • przygotowanie emocjonalne do podjęcia nowych wyzwań/zamknięcia danego etapu kariery
  • praca z emocjami po utracie pracy
  • przegląd dotychczasowych osiągnięć
  • wyznaczanie celów i ich realizacja w określonym czasie

 

Zapraszam do współpracy wszystkie organizacje mające na uwadze dobro swoich pracowników. To właśnie oni decydują o sile Państwa firmy.

Pierwsza sesja całkowicie gratis. Istnieje możliwość przeprowadzenia sesji za pośrednictwem Skype’a.