„Panta Rhei” – wszystko płynie. W ten sposób starożytny filozof Heraklit z Efezu wyartykułował swoje intuicje dotyczące natury świata. Świat wedle niego był dynamiczny, podlegał nieustannym zmianom. W istocie nasze życie i otaczająca nas rzeczywistość jest wypełniona różnego rodzaju zmianami. Zmieniamy się my sami (fizycznie), zmieniają się nasze poglądy, system wartości, w końcu zmienia się także nasze otoczenie, nasi znajomi, przestrzeń w jakiej żyjemy itd. Ów filozof wierzył także w to, iż w naszym świecie istnieje swego rodzaju dualizm przeciwieństw, które walcząc ze sobą napędzają dynamikę świata i toczących się w nim przemian.

  

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris sit amet nibh nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris sit amet nibh nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris sit amet nibh nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur.